• Lira_01.JPG
  • Lira_03.JPG
  • Lira_05.JPG
  • Lira_20.jpg
  • Lira_22.JPG
  • Lira_35.JPG
Svatko može sretan biti kao dijete,
I odrasli uvijek kad se toga sjete.
Treba samo znati kada sebi reći:
Ja sam ovoliki ne mogu biti veći!

Dijete uvijek može odraslog naučiti 
trima stvarima: 
da bude veseo bez razloga,
da bude uvijek nečim zabavljen i 
da se zna svom snagom zauzeti
za 
ono što želi.

Dobro došli!

Kroz provedbu različitih programa utemeljenih na humanističko-razvojnom pristupu, dječji vrtić Lira potpuno je usmjeren razvoju dječjih potencijala. Poštivamo dječja prava, individualne potrebe svakog djeteta, pružamo potporu obitelji i uključivanjem u sve važne manifestacije doprinosimo razvitku društvene zajednice. U programe vrtića uključuju se djeca u dobi od 1,5 do 7 godina. Iza nas je 25 godina, 25 generacija i stotine sretne djece.

Pratite nas na
Facebook